ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> งานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ผลิตภัณฑ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ผลิตภัณฑ์

การตรวจปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟันสำหรับเด็กที่จำหน่ายในประเทศไทยด้วยเทคนิคไอออนซิเล็กธีฟอิเล็กโทรด (20 ม.ค. 2563)
บทวิเคราะห์ GAP (10 ม.ค. 2563)
ผลการสำรวจการใช้และการจัดการอมัลกัม (10 ม.ค. 2563)
รายชื่อแปรงสีฟันที่ผู้ประกอบการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน กรมอนามัย ปี 2559 - 2562 Update (30 ส.ค. 2562)
ค่าใช้จ่ายรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในประเทศไทย (4 ก.ค. 2562)
เข้าร่วมคัดเลือกรางวัลเลิศรัฐ สาขานวัตกรรมบริการ (21 มี.ค. 2562)
รายชื่อแปรงสีฟันที่ผู้ประกอบการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน กรมอนามัย ปี 2559 - 2562 (21 มี.ค. 2562)
รายชื่อแปรงสีฟันที่ผู้ประกอบการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน กรมอนามัย ปี 2559 - 2561 (17 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
รายชื่อแปรงสีฟันที่ผ่านคุณภาพแปรงสีฟันเด็ก พ.ศ.2561 (1 ส.ค. 2561)
โครงร่างการวิจัยพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และความสัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพของประชาชนวัยทำงาน (4 เม.ย. 2561)
การพัฒนาเครื่องมือสำรวจพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ในวัยทำงาน (29 มี.ค. 2561)
รายงานการวิจัย การคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชน จ.ร้อยเอ็ด ประเทศไทย (29 มี.ค. 2561)
รายชื่อแปรงสีฟันที่ผู้ประกอบการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน กรมอนามัย ปี 2559 - 2560 (18 ก.ย. 2560)
รายงานการวิจัยเรื่อง ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดจากร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559, นนทินี ตั้งเจริญดี, สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา.วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.60 (11 ก.ย. 2560)
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากคนพิการในพื้นที่นำร่องใน 3 จังหวัด, สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา, ศันสณี รัชชกูล, พวงทอง ผู้กฤตยาคามี. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.60 (11 ก.ย. 2560)
รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจแปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทย พ.ศ.2557, วิกุล วิสาลเสสถ์, แคทธิยา โฆษร, นนทินี ตั้งเจริญดี, โกวิศ เรียบเรียง. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.60 (11 ก.ย. 2560)
รายงานการวิจัยเรื่องสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่ล้อม จ.ตราด, อมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์,วิกุล วิสาลเสสถ์, นิสาลักษณ์ ศิริมงคลกิจ,ดอกแก้ว คงทรัพย์ (11 ก.ย. 2560)
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในคลินิกทันตกรรม,การศึกษา4 ครั้งระหว่าง พ.ศ.2551-2557 นนทินี ตั้งเจริญดี,ปิยะดา ประเสริฐสม,ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปีที่40 ฉบับที่2 เม.ย.-มิ.ย.60 (11 ก.ย. 2560)
รายงานปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สำหรับเด็กที่วางจำหน่ายใน พ.ศ.2557 (1 มิ.ย. 2560)
รายงานปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการให้ฟลูออไรด์เสริม (1 มิ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 
 
 
 
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 025904211 Fax 025904203
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข