ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
              
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

 
 
 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมเอกสารการประชุมกฏ ระเบียบ ประกาศตัวชี้วัดสำนัก 
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน วันที่ ๗-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี (11/12/2561)
  ขอเชิญทันตบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานค (30/11/2561)
  หลักสูตรภายใต้แผนงานทันตกรรมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 (29/11/2561)
  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ (14/11/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี2562 (05/11/2561)
  แผนภูมิต้นไม้ สรุป 6 ด้าน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (19/10/2561)
  ขอขยายเวลาการรับสมัครและเปลี่ยนแปลงวันอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์ ปี 2562 (12/10/2561)
  ขอเชิญร่วมงาน "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (12/10/2561)
  นโยบายอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร (10/10/2561)

 ข่าว/บทความยอดนิยม
เพลงแปรงฟันกันเถอะ
ผลการสารวจคุณภาพแปรงสีฟันเด็ก ปี 2559
เอกสารตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข และ Template ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 5 เดือน
คู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ ศพด.คุณภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก (ประตู..สู่สุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยของชีวิต)

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
เด็กไทยไม่กินหวาน
ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักทันตสาธารณสุข
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 025904211 Fax 025904203
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health       การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข