ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
ตุลาคม  เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 
                      
  ความเป็นมา       
 
          วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นจาก"หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปีพ.ศ.๒๕๑๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า "ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้น ต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีทันตแพทย์ไปปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ เพื่อบำบัดความทุกข์ทรมานด้วยโรคในช่องปากของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ เป็นต้นมา จนถึง พ.ศ.๒๕๒๙ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ได้จัดโครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาทุกปี ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติให้วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”มูลนิธิ พอ.สว. จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทันตบุคลากร รวมทั้งอาสาสมัครทั่วประเทศ
 
 
 
 
 
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 025904211 Fax 025904203
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข