ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

แปรงสีฟันติดดาว

โครงการรับรองคุณภาพแปรงสีฟัน
โดย กรมอนามัย สำนักทันตสาธารณสุข

แปรงสีฟัน

แปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญที่สุด ในการทำความสะอาดช่องปาก ซึ่งทุกคนต้องใช้เป็นประจำทุกวัน แปรงสีฟันที่ดีจะต้องสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์ ลดโรคเหงือกอักเสบ และไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก ในขณะที่แปรงฟัน ทั้งในส่วนของผิวฟัน และเนื้อเยื่ออ่อน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนควรได้ใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

"แปรงสีฟันติดดาว" คืออะไร

เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อแปรงสีฟันที่มีคุณภาพ สำนักทันตสาธารณสุข จึงได้จัดให้มีโครงการ รับรองคุณภาพแปรงสีฟัน โดยกรมอนามัย ในชื่อ "แปรงสีฟันติดดาว"ขึ้น เพื่อแสดงว่าแปรงสีฟันนี้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันของกรมอนามัย พ.ศ. 2559 และมีการระบุฉลากถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยฉลากฉบับที่ 11 (พ.ศ.2545) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2555) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี จึงเป็นแปรงสีฟันที่มีประสิทธิภาพ ในการทำความสะอาด และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

จะรู้ได้อย่างไร ว่าเป็น "แปรงสีฟันติดดาว" ของกรมอนามัย ?

แปรงสีฟันที่ได้รับการรับรองจาก โครงการรับรองคุณภาพแปรงสีฟัน โดยกรมอนามัย จะมีสัญญลักษณ์ "แปรงสีฟันติดดาว" แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • แปรงสีฟันสำหรับผู้ใหญ่
  • แปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
  • แปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
  • แปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

 

ผู้ประกอบการสามารถแสดงสัญลักษณ์ "แปรงสีฟันติดดาว" บนฉลากสินค้าได้ เมื่อผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมอนามัย

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :   สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-4215

 
 
 
 
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 025904211 Fax 025904203
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข